De Gemeenteraad van 26 mei 2020 was live te volgen via YouTube.
Heb je de livestream gemist en wil je wel eens weten hoe het er in een gemeenteraad aan toegaat?
Ook de fractie Groen-sp.a laat van zich horen.

 

“Ter ondersteuning  van de lokale ondernemers die zoals geweten het zeer moeilijk hebben in coronatijden  werd door het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 27 april 2020 een voorstel gedaan om een Corona-pas te verstrekken ter ondersteuning van de handelaars.

Deze bon zou verstrekt worden aan elk gezin t.b.v 25 Euro, vermeerderd met 10 euro per inwonend gezinslid .

De Open Vld wou de gemeenteraad  alvast “inlichten”.

Dat dit item niet geplaatst werd op de agenda van de gemeenteraad, kwam -naar eigen zeggen van de Open Vld- omdat dit nog maar enkele dagen voordien besproken werd en dat dit nog niet op punt werd gesteld. “Het idee was nog warm” “nog niet volledig uitgewerkt”.

De voltallige oppositie stond positief tegenover dit initiatief. De lokale handelaars steunen op deze manier, wie kan daar nu tegen zijn?!

Groot was de verbazing toen bleek dat amper 40 minuten later  het “nog op punt te stellen item ” op de Facebook pagina van Open-VLD Lochristi werd gepost. Bovenaan de post staat een kop “Gemeentebestuur voorziet maatregelen” maar het luik van de Coronabon ( gezinnen) staat duidelijk als een feit, een beslissing.

Dit wordt door onze fractie aanzien als  zeer oncollegiaal, zeer ondemocratisch, een respectloze gang van zaken naar de oppositie. Zeker ten tijde van deze coronacrisis waar men probeert over partijgrenzen heen te werken en eigen partijbelangen uitsluit.

We zijn dan ook zeer verontwaardigd en zullen deze verontwaardiging zeker nog uiten naar Open Vld.

De fractie Groen-sp.a Lochristi vraagt aan het gemeentebestuur te overwegen :

 • “buurtkaartjes” en “hulpkaarten” te verspreiden. Zo kunnen de mensen uit Lo aangeven of ze hulp kunnen bieden of hulp kunnen gebruiken.
 • een boodschappendienst te starten aan huis voor70- plussers.

Groen-sp.a bekeek het meerjarenplan met een kritisch oog en geeft zijn feedback bij de verschillende beleidsdoelstellingen. Je kan de volledige tekst hier nalezen.

Groen-sp.a stelde op de gemeenteraad van 30 september voor om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. We zijn als fractie heel tevreden dat ons voorstel is aanvaard.
De volledige tekst kan je hieronder nog eens nalezen.

Toegevoegd punt GR 30.09.19 “Toetreden tot de statiegeldalliantie”.

’t Is weer voorbij die mooie zomer. Een periode waarin veel fietstochten en wandeltochten werden georganiseerd en het zalig vertoeven was in de natuur.

Helaas wordt deze natuur maar al te vaak en steeds meer ontsierd door zwerfvuil, waarvan het grootste deel drankverpakkingen.

De Pano-reportage over afval veroorzaakte opschudding. De mythe van “Vlaanderen recyclagekampioen” blijkt een leugen. Het systeem van de blauwe zak zit vol gaten. Hoog tijd dat de Vlaamse regeringsonderhandelaars een nieuw Vlaams afvalbeleid uittekenen.

Tijd voor enige reflectie vinden wij…

“Pano” doorprikt het hoera-verhaal waarmee Fost Plus in naam van drankenproducenten en supermarkten de klanten en politici sust. “Alles gaat goed, verandering is niet nodig”. De realiteit blijkt echter schrijnend.

Inzetten op afval voorkomen en eco-design, materialenhergebruik zijn dus noodzakelijke denkoefeningen in afvalbeleid.

Dit voorjaar heeft de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goedgekeurd ( het VLAREMA decreet met betrekking tot afvalpreventie) die overheden (ook lokale besturen)  vanaf volgend jaar verplicht om duurzaam cateringmateriaal te gebruiken voor hun eigen werking en op evenementen. De focus komt te liggen op herbruikbare materialen.

De nieuwe regelgeving betekent concreet dat overheden vanaf 2020 geen wegwerpbekers meer mogen gebruiken binnen hun eigen werking, bijvoorbeeld aan waterfonteintjes of koffieautomaten. Op evenementen waar de overheden zelf bepalen hoe de catering verloopt, mogen ze vanaf 2020 deelnemers geen wegwerpbekers, petflessen of blikjes meer aanbieden. Voor de consumptie van drank moeten herbruikbare bekers of glazen voorzien worden. Eenmalige grote verpakkingen zijn toegelaten, maar in het ideale scenario wordt drank getapt via een postmixsysteem of uit vaten.

Vanaf 2022 zal de lat nog iets hoger liggen: dan mogen overheden ook geen wegwerpborden of -bestek meer aanbieden voor intern gebruik of op evenementen. Voorverpakt eten is nog altijd toegelaten, maar soep en slaatjes moeten een herbruikbare verpakking krijgen. Voor broodjes geldt een tussenoplossing: die zullen in een minimale verpakking worden aangeboden.

Deze nieuwe maatregel zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de hoeveelheid afval die de overheden jaarlijks creëren.

Maar wat met afval?

Elk type afval vereist een eigen aanpak. Maar voor 40 procent van het zwerfafval, de plastic flessen en blikjes, is er een oplossing voorhanden: statiegeld. Al jaren de normaalste zaak in 39 landen en regio’s. In Duitsland bijvoorbeeld liggen er geen blikjes in de bermen. Ook wij kennen het systeem, op glazen drankflesjes, en dat werkt heel goed. De lege verpakkingen hebben nog waarde. Mensen gooien ze niet weg.

Dit jaar maakten de Franse, Slovaakse en Schotse regeringen statiegeldwetten voor plastic en blik. Zo willen ze 90 procent van de plastic flessen apart inzamelen, de nieuwe Europese norm. Het Brussels en Waals gewest schreven statiegeld deze zomer in hun regeerakkoorden. Wat zullen de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open VLD beslissen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord en in de Septemberverklaring (of Oktoberverklaring)?

Er zal wel een echt Vlaams statiegelddecreet nodig zijn. De “vrijwillige engagementen” van de verpakkingssector leidden alleen maar tot de wantoestanden die “Pano” toont. Jaarlijks verkopen drankenproducenten en supermarkten meer dan 2 miljard flesjes en blikjes in ons land. Zonder decreet ligt er in 2024, op het einde van de regeerperiode, nog steeds evenveel zwerfafval.

In afvalbeleid is statiegeld het laaghangend fruit. Het is goed nieuws voor de begroting. Noorwegen financiert zijn systeem met een kleine producentenbijdrage en de opbrengsten van het recyclaat. Daarmee vergoedt het winkeliers voor de kosten. De regering steekt er geen belastinggeld in. Sterker nog: de opruimkosten voor zwerfvuil dalen. Die kosten de Vlamingen nu elke dag 367.000 euro belastinggeld.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) klaagde vorig jaar in het verkiezingsdebat aan dat hij “Antwerpen nog niet netjes had gekregen”. Veel andere burgemeesters delen die frustratie. Meer dan 60 procent van de Vlaamse gemeenten zijn lid van de Statiegeldalliantie. Scandinavië is het voorbeeld voor Vlaams beleid, schreef informateur De Wever in zijn Startnota.

Welnu, alle Scandinavische landen kennen statiegeld sinds jaren. Burgemeesters krijgen er hun steden en gemeenten proper mee.

Statiegeld uitbreiden naar plastic flesjes en metalen blikjes zou zwerfafval met 70 tot 90 procent kunnen reduceren.

Statiegeld is ook een populaire milieumaatregel. 8 op de 10 Vlamingen zijn voor, 80 procent van de N-VA-kiezers en 75 procent van de Open VLD-kiezers. Test-Aankoop, die toch de consumenten vertegenwoordigen, is voorstander. Ook de veehouders, het Algemeen Boerensyndicaat ABS en KVLV, zullen applaudisseren. De blikscherven maken hun koeien ziek.

Met andere woorden: er is draagvlak voor!

Op dit moment zien we een Vlaamse afvalsector die nu vooral veel sorteert en exporteert, dus het probleem “letterlijk” verplaatsen naar bv. Turkije.

Door beter in te zamelen, onder meer via statiegeld, krijg je een meer hoogwaardige en waardevolle afvalstroom. Die kan lokaal worden gebruikt door drankenproducenten die meer ‘recycled content’ in hun producten willen opnemen.

Door statiegeld dalen de opruimkosten voor zwerfvuil. In tijden waar de gemeenten elke euro moeten afwegen toch een bijzonder belangrijk gegeven.

Het draagvlak voor statiegeld bij gemeenten en kiezers is immens. N-VA, CD&V en Open VLD hebben een gouden kans om het afvalbeleid terug op de sporen te zetten.

Op die manier worden de beelden van plasticsoep, vervuilde stranden of festivalweiden, bermen,  gestikte dieren, vogels,…hopelijk een verre herinnering en kunnen de mensen weer fier worden op een proper Vlaanderen.

De fractie Groen- sp.a Lochristi verzoekt de Gemeenteraad :

 • om toe te treden tot de statiegeldalliantie met een citaat van de website komende van Jong VLD:

“De omschakeling naar een circulaire economie, waarin recyclage en hergebruik centraal staan, vraagt om een ambitieuzer beleid. Statiegeld kan hier een sleutelrol in spelen. Een verstandig ontwikkeld systeem, met een goed uitgedachte rol voor de overblijvende pmd-zakken, maakt dat statiegeld in een totaalbenadering van zwerfvuil en recyclage een belangrijke opstap kan vormen naar een duurzame en circulaire economie. Voldoende redenen voor Jong VLD om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Waar wachten we nog op?”

 • wij vragen aan het bestuur om onze vertegenwoordiger bij IDM, mevr Rita De Vylder of plaatsvervanger, Ase Van de Vyver, het mandaat te geven dit standpunt te verdedigen vanuit de gemeente.

Voor de Groen-sp.a fractie,

Hilde Van Laere

Gemeenteraadslid

Op de gemeenteraad van maandag 2 september heeft Groen-spa nogmaals gepleit voor het behoud van het dorpsgezicht van Zeveneken.
Lees hier de volledige tekst van Groen-spa bij het agendapunt over de Omgevingsaanvraag wegeniswerken doortocht Zeveneken:

Dat het beeld van Zeveneken dorp grondig zal gewijzigd worden na deze wegenwerken is een feit.

Ten goede: de veiligheid voor voetgangers en fietsers in Zeveneken zal verhoogd worden, de doortocht zal zeker vlotter gaan. Dat is een goede zaak en zeker noodzakelijk!

Maar…het beeld van Zeveneken wordt vooral bepaald door het beschermd dorpsgezicht van de kerk, het ommuurde kerkhof, de linde en de 7 eiken.

Dit dorpsgezicht moet voor ons ten allen prijze behouden blijven als geheel.

Dat hier met deze 7 eiken als waardevol patrimonium slordig, onbekwaam is omgesprongen wordt in dit dossier pijnlijk duidelijk. Zelfs ondanks het feit dat reeds in 2010 ( onderzoeksrapport Krinkels) werd gewaarschuwd dat deze bomen degelijk en deskundig moesten onderhouden worden en jaarlijkse opvolging nodig was is dit niet gebeurd.

Deze bomen met erfgoedwaarde zijn dus niet in acht genomen en er is geen hoogst mogelijke zorg voor gedragen.

Om welke reden? Stond toen al in de verborgen agenda dat de bomen moesten wijken voor de plannen van de heraanleg van de N70?

Had men reeds jaren de zorg van deze bomen door deskundige boombeheerders laten opvolgen, had men in de plannen de eiken de ruimte gegund die hen toekwam, had men hun ecologische, culturele en historische waarde erkend en daarnaar gehandeld dan zou dit een ander verhaal zijn…

Hier zijn fouten gemaakt die niet meer goed te maken zijn.

Maar wat doet men? Men draait nu de redenering om : doordat 1 boom/ bomen zwakker zijn (wiens verantwoordelijkheid is dat?!) , zeggen jullie, zullen ze de werken niet overleven…

Deze gang van zaken vinden wij niet kunnen.

En zo wordt beslist deze bomen te rooien. Bomen van 90 jaar die mits goede zorg nog vele jaren mee kunnen. Zo gaat men hier om met dit patrimonium… Deze eiken hebben dit jaar voorjaarsstormen overleefd, ze overleven al 2 jaar op rij droogteperiodes… We vinden het dus ongelooflijk dat deze bomen zouden gerooid worden, ten dode zijn opgeschreven.

Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om dit niet te doen.

Jullie hebben beslist om de 7 eiken te vervangen door 7 inlandse eiken. Geef dan deze oude monumenten van bomen een nieuwe plaats in Zeveneken, verspreid over grondgebied Zeveneken,  of naast elkaar, in groep, dat is te bekijken maar geef ze de zorg en de ruimte die ze verdienen, als eerbetoon, als teken dat deze oude bomen wel degelijk  waardevol zijn en te behouden. Niet als dode kunstwerken maar als levende monumenten…

Als fractie stellen we dit als voorwaarde om de plannen van de wegeniswerken goed te keuren.

Zolang we deze garantie niet hebben zullen we ons onthouden.

 

Balans na bijna 4 maand deelnemen als fractie Groen-sp.a aan de gemeenteraad.

Puntjes op de ‘i’ in Lochristi!

Tijd om even stil te staan…maar niet te lang! We willen immers vooruit!

Laat ons even enkele interventies, aandachtspunten, toegevoegde punten op een rijtje zetten uit de voorbije gemeenteraden:

 • Principebeslissing toetreden tot de vervoerregioraad Gent waar we als gemeente een belangrijke stem kunnen hebben in heel het regionaal mobiliteitsbeleid. Het principe “basisbereikbaarheid” legt de link met ruimtelijke ordening (nabijheid is beste mobiliteit) maar dit blijft helaas nog heel vaag…we volgen dit verder op…
 • Nav de wegen- en rioleringswerken Kapelleken-Dorpsstraat-Schoolstraat stelden we voor om de Schoolstraat in te richten als fietsstraat. Wat een signaal zou dit zijn dat de fietser in Lochristi eens écht voorrang krijgt op de auto. Zo krijgt het STOP-principe duidelijk vorm en…zo bevorderen we de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van onze kinderen in deze schoolomgeving. Het idee wordt verder meegenomen in de nieuwe commissie “mobiliteit”. We wachten vol ongeduld op een eerste samenkomst…er is zo veel werk aan de winkel rond mobiliteit in Lochristi!
 • Werk maken van vergroening en ontharding? Het kan ( in agrarische zone of aansluitend bij een recreatiegebied) én …het moet ( om wateroverlast te voorkomen, als groenbuffer, …)! Daarom stelden we voor om een geboortebos aan te leggen. Zo zouden ouders en hun kinderen in een bos “hun” boom kunnen zien groeien en er als gezin picknicken, spelen, wandelen, buiten zijn…kortom, natuur “beleven” maar neen, dit gemeentebestuur wil er geen werk van maken. Wat een gemiste kans!
 • Dank zij onze melding aan de dienst mobiliteit van de gemeente dat er nood was aan een degelijke fietsstalling aan de bushalte aan Oosteinde in Zaffelare, zullen er rechtover deze halte in de Kluizestraat, ook fietsbeugels geïnstalleerd worden.
 • In verschillende adviesraden en beheersorganen (jeugdraad, cultuurraad, GECORO, adviesraad milieu, natuur en duurzaamheid, GROS, gemeentelijke bibliotheek en gemeentelijk gemeenschapscentrum, lokaal overleg kinderopvang) zullen afgevaardigden van onze fractie zich actief inzetten, constructief mee denken, kritisch ideeën inbrengen om onze gemeente duurzamer, groener, mobieler, kind- en jeugdvriendelijk, gezonder…te maken!

We vinden dat adviesraden een actieve en volwaardige rol moeten kunnen spelen naar het gemeentebestuur toe. Hun adviezen, sensibiliserende activiteiten, …moeten openbaar zijn, zichtbaar naar de inwoners van de gemeente vb door verslaggeving op de website te zetten, in gemeentelijk infoblad, enz…

In die zin zijn we kritisch naar de GROS. Zij zou de gemeente actief moeten adviseren en sensibiliseren rond sociale en ecologische duurzaamheid in het Noorden én in het Zuiden. Wij vinden dat zij te weinig deze rol invullen. Zij functioneren momenteel als een werkgroep die actief is rond de (waardevolle) projecten waar zij voor staan, niet als adviesorgaan.

 • We keurden mee de principebeslissing goed voor de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte. Daarvoor zou de gemeente een subsidie kunnen ontvangen van 60 000 euro. We deden reeds enkele suggesties om de huidige situatie in kaart te brengen en vanuit deze “foto” de toekomst van de ruimtelijke ordening in Lochristi te bepalen nl. een bouwmeesterscan, gebruik maken van duurzaamheidsmeters vb per wijk, , de kansenkaart van VITO als vertrekpunt … We zullen opvolgen wat de gemeente met deze suggesties doet!
 • Wij onthielden ons bij de goedkeuring van het planologisch attest voor de uitbreiding van garage Van Acker in de Kapiteinstraat. Wij stelden de vraag aan de gemeente: “Denkt de gemeente na over een degelijk bedrijfshuisvestingbeleid waarbij aan bestaande, slecht gelegen bedrijven de kans wordt gegeven te herlokaliseren? Wat is de visie van de gemeente hierin?”. Wij vinden dat de gemeente slordig omspringt met open ruimte in agrarische zones. De huidige locatie van het bedrijf druist in tegen alle hedendaagse inzichten op vlak van ruimtelijke ordening. Daarom onthielden we ons rond verdere uitbreiding van dit bedrijf op deze locatie.

Maar uiteraard zitten we ook buiten de gemeenteraad niet stil!

Volgende dossiers volgen we op:

 • De 7 eiken in Zeveneken. Deze gang van zaken willen we nooit meer meemaken! Tijdige, respectvolle communicatie en participatie van betrokkenen in elk nieuw project is voor ons een voorwaarde!
 • De groenpool, deel Lochristi: hoe zal dit verder ingevuld worden? Voor ons moet het een zacht recreatiegebied worden! Geen verharding! Wel groene open ruimte, natuur beleving als bestemming!
 • De “RUP gemeentehuis”. Met Groen-sp.a Lochristi hebben we een duidelijke visie en kijk ingediend op een nieuwe invulling van deze site achter het gemeentehuis. We zijn benieuwd in welke mate rekening wordt gehouden met onze ideeën. U kan ze nalezen op onze website. Het is een niet te missen kans om deze omgeving kindvriendelijk, gezond en veilig in te vullen als aangename ontmoetingsruimte voor jong en oud!
 • De herbestemming van onze kerken en de inspraak van de inwoners (van de deelgemeenten) hierin.
 • Het BBC- meerjarenplan: zal duurzaamheid daarin het sleutelwoord zijn? En neen, geen vage beloften, geen omfloerste zinnetjes maar concrete, meetbare en berekenbare stappen in de goede richting!
 • en zo veel andere uitdagingen …

We blijven wakker!

Op 3 januari vond onder grote belangstelling de installatievergadering plaats voor de nieuwe gemeenteraad. Groen-sp.a heeft met Hilde en Annemie 2 raadsleden. Hilde verwoordde heel mooi de visie van Groen-sp.a voor de volgende 6 jaar.

Haar openingstoespraak:

In 2016 toonde een tevredenheidsonderzoek van de Vlaamse gemeenten aan dat in Lochristi heel veel tevreden mensen wonen.
De meesten vinden dat het hier goed wonen is en dat is een geruststellende gedachte.
We zijn blij met dit resultaat; het is een gezonde basis om verder te bouwen aan onze gemeente. Maar…dat betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten.
De feiten van de laatste jaren geven immers aan dat we voor grote uitdagingen staan in Lochristi willen we het welzijn en het geluk van de Lochristinaren behouden.

Mobiliteit, open ruimte, veiligheid, gezondheid en klimaat zijn dé thema’s van de volgende jaren.

Het zijn stuk voor stuk uitdagingen die ons dwingen, maar ook uitnodigen om na te denken welke toekomst we voor ons dorp willen.
Willen we echt gaan voor een veilige en gezonde schoolomgeving voor onze kinderen?
Menen we het als we het hebben over een ‘fietsvriendelijke’ gemeente?
Is behoud van kwaliteitsvolle open ruimte waar spelen, ontmoeten, bewegen, verplaatsen op een aangename en veilige manier, echt een prioriteit?
Is het bestuur ook bereid te luisteren naar en rekening te houden met de stem van ALLE Lochristinaren?

Zijn ze bereid om actief stappen te ondernemen naar de burger?
Kiezen we echt voor duurzame oplossingen?

Mag ik een gedachte meegeven van Vaclav Havel:

Hoop
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
of optimisme
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Ik hoop dat onze interventies in deze gemeenteraad een inspiratiebron mogen zijn voor de meerderheid om van Lochristi een nog warmere, groenere, gezondere en leefbaarder plek te maken.

Op 8 november stelde Hugo Polfliet in de MAR de vraag om een Bouwmeester Scan te laten uitvoeren voor Lochristi.

Het antwoord was dat deze scan niet ingeschreven staat in de begroting en dat de prijs van 36.000 euro te veel is, m.a.w. er komt geen Bouwmeesterscan.

Groen-sp.a vindt dit een spijtige beslissing.

Lees meer

Het gemeentebestuur deelde in de GR van 29.10.2018 de beslissing mee dat de 7 eiken zullen gerooid worden en vervangen door 7 inheemse zomereiken.

In het verleden werden deze 7 eiken ondeskundig gekandelaard en jaren lang werd naar de bomen niet omgekeken.

Ondeskundigheid? Onverschilligheid? Slechte wil? Verborgen agenda?

Door de geplande heraanleg van de dorpskern in Zeveneken ( eind 2019) kwam deze verwaarlozing pijnlijk in beeld en moest men duidelijk kleur bekennen over de toekomst van deze 7 levende monumenten in nood.

Had men reeds jaren de zorg van deze bomen door deskundige boombeheerders laten opvolgen, had men in de plannen de eiken de ruimte gegund die hen toekwam, had men hun ecologische, culturele en historische waarde erkend en daarnaar gehandeld dan zou dit een ander verhaal zijn… én een andere communicatie naar de inwoners van Zeveneken.

Met groen en met sp.a hebben we kritische bedenkingen bij deze beslissing:

 • Op p. 18 van het derde rapport van Vartago wordt een vergelijking gemaakt, een inschatting, van de waarde van de huidige en nieuwe bomen op vlak van 3 componenten nl. hemelwater, energie en luchtkwaliteit/ CO2 waarbij de huidige bomen een opmerkelijke meerwaarde betekenen .
  Wat zijn de maatregelen die zullen worden genomen door het gemeentebestuur om deze 3 componenten minimaal te compenseren of zelfs te overtreffen zodat de doelstellingen van de burgemeesterconvenant  1.0  (Lochristi engageert zich om minstens 20% CO2-reductie te realiseren in groot Lochristi tegen 2020) worden behaald

 

 • Wij streven naar een toekomstbeeld van de dorpskern van Zeveneken waar de 7 eiken en de  linde voldoende groeiruimte zullen krijgen (met een standplaatsgrootte tss 14- 15m) , waar bodemverdichting voorkomen wordt, en waar deze bomen in  ideale groeiomstandigheden met regelmatige en deskundige opvolging van een boombeheerder kunnen evolueren tot natuurlijk ogende gezonde bomen met een lange levensduur. Welke maatregelen zal de gemeente treffen om dit waardevolle dorpsgezicht van Zeveneken te behouden voor de toekomst?

 

 • Tussen 2004 en 2018 werden 3600 bomen aangeplant en 1278 bomen gerooid. Wat is de uiteindelijke nettobalans? Blijkt dat in de periode van 2 legislaturen er 2322 bomen zijn bijgekomen plus de bomen en struiken in buurtpleintjes. Wat ons interesseert is, in welke mate deze “nieuwe” bomen bijdragen tot een gezonde waterhuishouding in onze gemeente (een gezonde volwassen boom verwerkt 22000l water, momenteel moet onze gemeente bij regenval water pompen naar andere gemeenten, zorgwekkend dus in tijden van klimaatverandering…) zuiverder lucht. Zijn de nieuwe bomen hogere ecologisch waardevolle elementen (herbergen vogels, insecten, vleermuizen, …) , verkoelende plekken, hebben zij een gunstig effect op andere levende wezens, en ja, ook mensen bvb als schaduwrijke ontmoetingsplaats onder een boom,  …

 

In de komende legislatuur zullen we dan ook bewaken dat het aantal bomen in Lochristi niet alleen behouden blijft maar ook uitgebreid wordt. We blijven Lochristi uitdagen om op openbaar domein waardevolle bomen te planten en bossen en parken uit te breiden.

 

Er dient meer zorg besteed te worden aan bomen als waardevolle ecosystemen die bijdragen tot onze gezondheid en leefkwaliteit.

Een goed uitgebouwd opvolgingsbeleid is daarbij noodzakelijk en dit door deskundige boombeheerders en met voldoende financiële en personele middelen van de gemeente.

Als men het meent met het engagement van de burgemeesterconvenant 1.0 om minstens 20% CO2-reductie te realiseren in groot Lochristi tegen 2020, dan moet men hier dringend werk van  maken!

 

En wat met inspraak?

Op de GR werd door de open VLD (Sandro Di Nunzio) betreurd dat de toon bij dit dossier te polariserend was, wij tegen zij. Hier moet de open VLD echter de hand in eigen boezem steken. Had men op een respectvolle en constructieve manier de “tegenstanders” benaderd, hen uitgenodigd voor een gesprek, met degelijk onderbouwde argumenten uitleg gegeven en hen beluisterd dan was de toon nooit zo hard geworden.

Ook in de milieuadviesraad kwam dit dossier niet op de agenda en was er geen dialoog mogelijk.